Algemene voorwaarden

Toepassing:
 • Op alle overeenkomsten met Frutsel9 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst Frutsel9 hierbij uitdrukkelijk van de hand.
   
 • Het doen van een bestelling houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaard wordt.
Bestelling en betaling:
 
 • Alle genoemde prijzen op de website van Frutsel9 zijn vermeld in euro`s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
   
 • Prijzen die op deze website zijn genoemd, worden onder voorbehoud vermeld.
   
 • Nadat het verschuldigde bedrag op de rekening van Frutsel9 is bijgeschreven zal Frutsel9 de bestelling binnen één tot max. 5 werkdagen bij TNT Post afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres. We streven ernaar zo snel mogelijk je bestelling te verzenden! Dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site eventueel bij een aantal producten expliciet is genoemd.

  NB: heb je je bestelling voor een bepaalde datum (bijv. kerst, verjaardag, geboorte of feestdag) nodig, vermeld dit dan bij je bestelling, dan proberen we daar rekening mee te houden.
 • De door Frutsel9 opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Frutsel9 worden teruggestort.
   
 • Bij `niet thuis` wordt het pakket een tweede keer aangeboden door de TNT postbode en anders ontvangt de geadresseerde een kaartje in de bus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden.
   
 • Indien de bestelde artikelen door welke oorzaak dan ook niet voorradig zijn of uitverkocht, neemt Frutsel9 onmiddellijk contact met je op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Je hebt in dat geval altijd recht op teruggaaf van het betaalde bedrag.
Cadeaus:

Als je de bestelling naar een ander adres wilt sturen, vul je op het adresformulier het afleveradres in. Wil je de bestelling als cadeau verpakt hebben (dit doen we gratis!), dan kun je dat aangeven bij het veld ‘opmerkingen`. Geef ajb even aan voor welke gelegenheid het cadeau is (Bijv. geboorte, verjaardag of feestdag).

In dat veld kun je eventueel ook je persoonlijke tekst invullen. 

Frutsel9 zorgt er dan voor dat jouw tekst op een kaartje aan het feestelijk verpakte cadeau zit!

Retourzendingen:
 
 • Indien je niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering. Frutsel9 zal ieder klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven.
   
 • Tevens ben je als klant gerechtigd, binnen 7 dagen na levering, zonder opgaaf van redenen de bestelling aan Frutsel9 retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele, onbeschadigde verpakking en voldoende gefrankeerd. Het door jou reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Frutsel9 worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
   
 • De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Frutsel9 kenbaar gemaakt te worden, vermeld hierbij het order- of factuurnummer. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.
   
 • Een retourzending dient (op eigen kosten) verstuurd te worden naar Frutsel9, Burg. Doormanstraat 39, 3465 KD Driebruggen o.v.v. je naam, het order- of factuurnummer, en een korte toelichting. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
   
 • Frutsel9 behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
   
 • De door ons gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd.
Overmacht:
 
 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Frutsel9 in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Frutsel9 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
   
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Frutsel9 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacy:
De door jou verstrekte gegevens zullen nooit zonder toestemming van betrokkenen aan derden ter beschikking worden gesteld.

Toepasselijk recht:
Op alle overeenkomsten tussen Frutsel9 en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud:
Frutsel9 blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering van de bestelling door Frutsel9 aan TNT op jou over. Frutsel9 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de verzending met TNT.

Voorwaarden workshops:
De workshops in het atelier van Frutsel9 worden gegeven aan minimaal 4 en maximaal 10 personen.
De externe workshops worden gegeven aan minimaal 6 en een maximum aantal personen in overleg. Individuele workshops vinden doorgang bij voldoende aanmeldingen.

Frutsel9 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een workshop.
De klant is tijdens een workshop op locatie verantwoordelijk voor de inrichting van deze locatie. De locatie dient voorzien te zijn van voldoende werkruimte, zitplaatsen en voldoende licht.

Prijzen workshops:
Het lesgeld is inclusief materialen, begeleiding, koffie/thee, fris en versnapering, bij workshops op locatie is het lesgeld exclusief koffie/thee, fris en versnapering.
Men dient het totaal van het lesgeld direct na het eindigen van de workshop (contant) te voldoen.
Bij reservering wordt een aanbetaling per persoon gefactureerd.

Reiskosten: Ten behoeve van een externe-workshop waarvan de locatie meer dan 15 kilometer van Lekkerkerk is gelegen wordt een kilometervergoeding van € 0,35 per kilometer berekend.

Workshops reserveren:
De workshops van Frutsel9 kunnen telefonisch via tel.nr 06-52126143 of per e-mail info@frutsel9.nl worden gereserveerd.
Na reservering gaat de klant met de algemene voorwaarden akkoord.

Bij reservering wordt een aanbetaling per persoon gefactureerd. 
Nadat de aanbetaling ontvangen is wordt de workshop definitief ingepland.

Annuleren Workshop/cursus
Tot twee weken voor aanvang van de workshop/cursus kunt u deze kosteloos annuleren.
Wanneer binnen twee weken voor aanvang van de workshop wordt geannuleerd zal de aanbetaling in rekening worden gebracht.
Voor de gereserveerde personen die uiteindeijk niet aan een workshop deelnemen wordt het lesgeld in rekening gebracht.
Bij het annuleren van een individuele workshop of cursus bent u het totale lesgeld verschuldigd. Frutsel9 is ten alle tijden gerechtigd om een workshop te annuleren, de aanbetaling zal in dit geval geheel worden geretourneerd.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2010 - 2020 FRUTSEL9 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel